กรรมย่อมจำแนกสัตว์ ให้ทรามและประณีต

ทั้งความดีและความไม่ดีเปรียบเสมือนเชื้อโรค สามารถทำให้ติดต่อกันได้ คืบคลานออกไปได้ ดังนั้นเราควรจะทำความดีให้คืบคลานไปด้วยการตั้งอยู่ในธรรมก็จะมีผล

“ข้าแต่ท่านพระโคดม อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ 
สัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก”...

เล่ห์กลกาม

กามเปรียบดั่งยาพิษ แม้แต่พระโพธิ์สัตว์ก็ยังเคยหลงกลพลาดท่าเสียทีจนถูกจับตัวได้มาแล้วเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นนกยูงทอง โดยในสัปดาห์นี้ได้หยิบยกเรื่อ

มหาปรินิพพานสูตร (ตอนที่ 3)

มหาปรินิพพานสูตร ตอนที่ 3 ดำเนินมาถึงตอนที่หลังจากพระพุทธเจ้าปลงอายุสังขารแล้ว ท่านพระอานนท์ก็มาทูลขออาราธนาให้ดำรงพระชนมชีพต่อ แต่ก็ไม่ทัน ทรงแสดง