มหาโควินทพราหมณ์
  • สัมมาทิฐิ คือ ความเห็นที่จะทำให้เกิดความสงบระงับของกิเลสที่อยู่ในใจ
  • พระพุทธเจ้าของเรามีความพยายามอย่างมากที่หาหนทางที่จะนำไปสู่ความเ
มหาโควินทสูตร ตอนที่ 2
  • มหาโควินทสูตรเป็นตอนที่สนังกุมารพรหมได้กล่าวถึง ท่านมหาโควินทฯ ท
มหาโควินทสูตร ตอนที่ 1

พระสูตรที่ท้าวสักกะจอมเทพทรงยกพระคุณตามที่มีจริง 8 ประการของพระผู้มีพระภาคขึ้นแสดงแก่เทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ที่นั่งประชุมกันในสุธรรมาสภา