ปุพพนิมิตแห่งโสดาบันเพื่อละซึ่งสักกายทิฐิ

S09E24
  • สักกายทิฏฐิ 20 เกี่ยวข้องกับขันธ์ 5 อย่างไร
  • คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับ ขั้นตอนปฏิบัติธรรมเพื่อละสักกายทิฏฐิ
  • ความหมายของ “ปุพพนิมิตแห่งพระโสดาบัน”
52
1
นาทีในการอ่าน