เกี่ยวกับรายการ
ตามใจท่าน

 

'ตามใจท่าน' จากใจเรา รายการพิเศษจากทีมงาน 'ธรรมะรับอรุณ' ตอบปัญหาคำถามธรรมะ 1 ชั่วโมงเต็ม

ไม่ว่าคำถามของท่านจะเป็นอย่างไร เรายินดีช่วยท่านค้นหาคำตอบ เพื่อให้ท่านได้ประโยชน์ตัวท่านเองได้เต็มที่

"ตามใจท่าน" รายการนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านส่งคำถามมาหาเรา ไม่ว่าปัญหาของท่านจะเป็นในแง่ใด เราจะมาร่วมกันหาคำตอบ

เพื่อให้ท่านสมใจ เราจึงยินดี 'ตามใจท่าน' พบกันทุกวันอาทิตย์ทาง Facebook และ Youtube ในรูปแบบวิดิโอทุกสัปดาห์

 

1u

 
powered by Sounder
  • พระพุทธเจ้าท่านให้ทำการรักษา นอบน้อมทิศเบื้องขวา คือ ทิศของครูบาอาจารย์ ผู้เป็นศิษย์ควรให้ความเคารพ เชื่อฟังด้วยความนอบน้อม ผู้ที่เป็นครู ก็สอนด้วยความเมตตา ให้โดยไม่เหลือไว้ในกำมือ

    Q: การเห็นไตรลักษณ์ในอริยสัจสี่เป็นสัมมาทิฏฐิหรือไม่ ?
    A : การจะละสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ต้องเห็นในความเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เห็นในทุกข์ เพื่อจะได้รู้รอบในทุกข์ คือ รู้เหตุเกิดของมัน ตัวมัน รสอร่อย โทษ และวิธีที่จะออกจากมัน และกิจที่ควรทำในแต่ละอย่างไม่เหมือนกัน ทั้งที่ไม่เที่ยงเหมือนกันเราต้องเห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ในอริยสัจสี่