หลุมพรางแห่งกาม

หลุมพรางแห่งกาม

S64E32

Time index

[03:35] ทบทวน Episode ที่ผ่านมา

[05:12] แผนนารีพิฆาต

[19:42] ประมาณ 4 ของบุคคล

[37:44] ล้วงความลับจากนกสาริกา

มโหสถส่งนกแก้วแสนรู้ไปสืบความลับจากนางนกสาริกา ด้วยเหตุว่า พระเจ้าจุลนีทรงมุ่งหมายจะปลงพระชนม์ชีพของพระเจ้าวิเทหราชเหมือนพรานผู้นำเหยื่อมาล่อลวง เปรียบดังปลาที่อยู่ในน้ำลึก อยากกินของสดซึ่งเขาทำเป็นเหยื่อติดไว้ที่เบ็ด มันย่อมไม่รู้จักความตายของมัน ฉันใด ความปรารถนาในกามไม่ทรงทราบว่าพระราชธิดาของพระเจ้าจุลนีเป็นเหมือนเหยื่อล่อปลา ปลาผู้หลงในกามปรารถนาเหยื่อย่อมไม่ระวังภัยที่จะมาถึงตน

มโหสถชาดก ตอนที่ 9 หลุมพลางแห่งกาม

นิทานพรรณนา
98
1
นาทีในการอ่าน