ทสุตตรสูตร ตอนที่ 3

ทสุตตรสูตร ตอนที่ 3

S64E19

Time index

[03:32] ธัมม์ 6 ประการ ที่ควรทำให้เกิด

[10:58] ธัมม์ 9 ประการ 

[12:46] ธัมม์ 9 ประการที่ควรเจริญ / องค์ความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์ 

[19:16] ธัมม์ 9 ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อม / อาฆาตวัตถุ (เหตุผูกอาฆาต)

[21:12] ธัมม์ 9 ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษ / อุบายเป็นเครื่องกำจัดอาฆาต

[30:54] ธัมม์ 10 ประการ 

[37:04] ธัมม์ 10 ประการที่ควรเจริญ / กสิณายตนะ (บ่อเกิดแห่งธัมม์ที่มีกสิณเป็นอารมณ์)

[39:16] ธัมม์ 10 ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อม / อกุศลกัมม์บถ (ทางแห่งอกุศลกัมม์) 

[39:55] ธัมม์ 10 ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษ / กุศลกัมม์บถ (ทางแห่งกุศลกัมม์)

ตอนจบของ series ในพระสูตรที่ว่าด้วยหมวดธัมม์ 10 ประการ ในตอนนี้เป็นหมวด ธัมม์ 9 ประการ และ หมวดธัมม์ 10 ประการ และเพิ่มเติมหมวดธัมม์ 6 ประการ ที่ขาดอยู่ (ตอนที่ 1) ในหมวดที่ 9 และ 10 นี้ มีข้อธัมม์ที่น่าสนใจ ให้ลองนำไปพิจารณา คือ ธัมม์ที่เป็นฝ่ายเจริญและฝ่ายเสื่อม ซึ่งว่าด้วยเหตุผูกอาฆาต และอุบายเป็นเครื่องกำจัดอาฆาต ซึ่งในธัมม์ทั้งหมด 10 ประการนี้ หากเราพิจารณาตามหัวข้อที่ท่านได้ไล่เรียงมา ความแตกฉานในธัมม์ของเราจะมีมาก ด้วยการพิจารณาใคร่ครวญ แยกหมวดหมู่ให้สามารถนำไปใช้งาน สามารถนำไปปฏิบัติ โดยเฉพาะธัมม์ที่ควรละ ธัมม์ที่ควรทำให้เกิดขึ้น หรือธัมม์ที่มีอุปการะมาก ปฏิบัติตามแล้ว เราก็จะเป็นผู้ที่มีส่วนแห่งความเจริญ มีส่วนแห่งความรู้ยิ่ง รู้แจ้งเพิ่มขึ้นไป

81
1
นาทีในการอ่าน