คาถา 5 บาท หนทางแห่งความสุข

คาถา 5 บาท หนทางแห่งความสุข

Time index

[00:27] เจริญอานาปานสติ

[14:08] อโรคยาปรมา ลาภา

[27:56] สันตุฏฐีปรมัง ธนัง

[37:10] วิสาสะปรมา ญาติ

[44:19] นิพพานัง ปรมัง สุขัง

[50:34] ทางอันเกษม

คาถาอันเป็นทางไปสู่ความประเสริฐ คือ ลาภทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่ง ทรัพย์มีความสันโดษเป็นอย่างยิ่ง ญาติมีความคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่ง พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง บรรดาทางทั้งหลายให้ถึงอมตธรรม ทางมีองค์ 8 เป็นทางอันเกษม  

ทุกเส้นทางที่เราเดินไป ถ้ามีองค์ประกอบอันประเสริฐ 8 อย่าง อยู่ในจิตใจของเราแล้ว การเดินทางนั้นปลอดภัยแน่นอน

56
1
นาทีในการอ่าน