อธิษฐานสร้างเหตุแห่งโภคทรัพย์

S64E43
Published on
Mon, 10/25/2021 - 05:51

Time index

[03:21] ไต่ตามทาง | ปลดหนี้ทางใจ

[19:47] เถระภาษิต เรื่อง ทรงเป็นพระมหามุนี มีพระมหาญาณ

[21:24] ปรับตัวแปรฯ | 3 ขั้นตอนในเรื่องการเงิน

[26:09] ขั้น 1 มีเงิน

[34:48] ขั้น 2 ไม่มีเงิน แถมเป็นหนี้

[36:31] วิธีตั้งจิตอธิษฐานที่ถูกต้อง

[45:39] สิ่งที่พึงระวังในจิต

[55:29] ขั้น 3 ฟื้นกลับมามีเงินอีกครั้ง

[01:00:09] กำไรที่ได้ คือ บุญกุศล

การเงินการงานการลงทุน ในขณะที่เรามีเงินอยู่ ควรทำยังไง ถ้าเราไม่มีเงินเลย หรือเป็นหนี้ด้วย เราควรจะรักษาจิตอย่างไร อธิษฐานอย่างไร รวมถึงตอนที่เรากลับมามีเงินทองใหม่ ตั้งตัวได้แล้ว เราจะรักษาจิตให้ไปตลอดรอดฝั่ง มีกำไรได้อย่างไร

“ความที่เป็นคนค้าขาย เป็นพ่อค้า หรือเป็นนักธุรกิจ ด้วยจิตที่ไม่มีความโลภ ด้วยจิตที่ไม่มีความตระหนี่ จะสามารถเห็นช่องทางในการที่จะหาทรัพย์ให้มากขึ้นได้ คือ เมื่อตั้งจิตให้ดีแล้ว เราจะไม่ถูกหลอกง่าย เราแยกแยะกัลยาณมิตรออกจากเพื่อนชั่วได้ เราจะเห็นช่องทาง จะมีช่องทางในการลงทุนบ้างต่าง ๆ นานา เราก็จะสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดของเราได้”
 

100
1
นาทีในการอ่าน