เกี่ยวกับรายการ
นิทานพรรณนา

 

นิทานพรรณา เรื่องเล่า ตำนาน หรือ เรื่องจริง

มาร่วมกันพิสูจน์ ค้นหาข้อความที่แฝงเร้นไว้ภายใต้เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎก เราจะมาร่วมกันค้นทีละบรรทัด หาข้อความที่ซ่อนไว้ตามเว้นวรรคต่าง ๆ แกะออกมาเพื่อค้นหาว่า สิ่งใดโดนซ่อนเอาไว้ ภายใต้ "นิทานพรรณนา"

"นิทานพรรณนา" จะพาท่านฟังเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกในสำนวนเก่า และใหม่ตามแต่วาระ โดยทุกเรื่องจะมีความเชื่อมโยงกันกับรายการอื่น ๆ อีกด้วย

จะเป็นเพียงแค่เรื่องเล่า หรือ ทั้งหมดนี้คือ 'สาระธรรม' มาร่วมกันพิสูจน์ได้ที่นี่

 

1u

 • รัตนสูตร ขจัดภัย

  มีคำกล่าวที่ว่า “ธรรมของพระพุทธเจ้าไม่จำกัดกาล สามารถใช้ได้กับโลกทุกยุคสมัย” ดังตัวอย่างที่ปัจจุบันทั่วโลกกำลังประสบกับภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งในอดีตกาลก็เคยเกิดเหตุการณ์คล้ายกันอย่างนี้ที่เมืองไวสาลี จนพระพุทธเจ้าต้องทำพิธี และมีมาตรการให้พระสงฆ์สวดมนต์บทรัตนสูตร ซึ่งมีเนื้อหาด้วยกันถึง 16 ส่วน กล่าวถึงคุณแห่งพระรัตนตรัยคือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ การสวดรัตนสูตรมีอานุภาพอย่างไร และพระพุทธเจ้าทรงทำอย่างไรจึงทำให้ชาวเมืองไวสาลีพ้นจากภัยพิบัติ สามารถรับฟังกันได้ที่นี่ 
   

 • รัตนสูตร ขจัดภัย

  มีคำกล่าวที่ว่า “ธรรมของพระพุทธเจ้าไม่จำกัดกาล สามารถใช้ได้กับโลกทุกยุคสมัย” ดังตัวอย่างที่ปัจจุบันทั่วโลกกำลังประสบกับภัยจากเชื้อ

 • ผู้ได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้า

  ทำอย่างไรจึงได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้า สัปดาห์นี้ได้หยิบยกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระภิกษุ ถึง 5

 • การทะเลาเบาะแว้งนำมาซึ่งความพินาศ

  นิทานธรรมบทที่ยกมาในสัปดาห์นี้ประกอบด้วย เรื่องการผูกเวรของหมีและไม้ตะคร้อ, ความพินาศเพราะทะเลาะกันของฝูงนกกระจาบ, การเบาะแว้งกันของภิกษุชาวโกสัมพี

 • มงคลชีวิต เพื่อก้าวล่วงพ้นจากทุกข์

  การฟังธรรมผู้ฟังจะได้รับมงคลชีวิตแล้ว ข้อคิดที่ได้จากการฟังนิทานพรรณนาในตอนนี้ยังได้ทราบถึงวิธีก้าวล่วงพ้นจากความทุกข์ได้ โดยในสัปดาห์นี้ได้หยิบยกน

 • กากชาดก

  นิทานชาดกที่หยิบยกมาในสัปดาห์นี้อันจะเป็นคติสอนใจ โดย 2 เรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับกา ซึ่งให้ข้อคิดเกี่ยวกับการกำจัดกิเลสที่พระพุทธองค์ได้ทรงกล่าว

 • องค์ธรรมที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรม

  สัปดาห์นี้ได้หยิบยกนิทานธรรมบทที่มีความหลากหลาย ถึง 4 เรื่องด้วยกัน โดยเรื่องที่ 1 สอนในเรื่องของการมีสติในการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  เรื่องท