เกี่ยวกับรายการ
นิทานพรรณนา

 

นิทานพรรณา เรื่องเล่า ตำนาน หรือ เรื่องจริง

มาร่วมกันพิสูจน์ ค้นหาข้อความที่แฝงเร้นไว้ภายใต้เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎก เราจะมาร่วมกันค้นทีละบรรทัด หาข้อความที่ซ่อนไว้ตามเว้นวรรคต่าง ๆ แกะออกมาเพื่อค้นหาว่า สิ่งใดโดนซ่อนเอาไว้ ภายใต้ "นิทานพรรณนา"

"นิทานพรรณนา" จะพาท่านฟังเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกในสำนวนเก่า และใหม่ตามแต่วาระ โดยทุกเรื่องจะมีความเชื่อมโยงกันกับรายการอื่น ๆ อีกด้วย

จะเป็นเพียงแค่เรื่องเล่า หรือ ทั้งหมดนี้คือ 'สาระธรรม' มาร่วมกันพิสูจน์ได้ที่นี่

 

1u

 • ธรรมปราบมนุษย์กินคน

  สัปดาห์นี้ได้หยิบยกเรื่องราวการสั่งสมบารมีของพระโพธิสัตว์ ถึงสองเรื่องด้วยกัน เรื่องแรกชัยทิศชาดก เป็นเรื่องราวการรักษาสัจจบารมีของพระโพธิสัตว์ จนทำให้มนุษย์กินคนกลับใจ และสสบัณฑิตชาดก เป็นเรื่องเมื่อครั้งพระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นกระต่าย ก็มีใจแนวแน่ในการบำเพ็ญทานบารมี มีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจอย่างไร ติดตามรับฟังกันได้ที่นี่
   

 • ธรรมปราบมนุษย์กินคน

  สัปดาห์นี้ได้หยิบยกเรื่องราวการสั่งสมบารมีของพระโพธิสัตว์ ถึงสองเรื่องด้วยกัน เรื่องแรกชัยทิศชาดก เป็นเรื่องราวการรักษาสัจจบารมีของพระโพธิสัตว์ จนท

 • มนต์หูเบา

  สัปดาห์นี้ได้หยิบยกเรื่องราวที่วาระสุดท้ายของพระเจ้าปเสนทิโกศล ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคต ได้รับผลกรรมด้วยการ

 • หมูสู้เสือ

  สัปดาห์นี้ได้นำนิทานชาดก ซึ่งพระศาสดาได้หยิบยกมาตรัสเล่าแก่หมู่ภิกษุสงฆ์ 2 เรื่องด้วยกัน คือ ตัจฉกสูกรชาดก ว่าด้วยความสามัคคีของหมูที่พร้อมใจกันสู้

 • หมู หมู

  สัปดาห์นี้หยิบยกนิทานชาดกที่สนใจเกี่ยวกับหมู คือ สูกรชาดก ว่าด้วยสุกรผู้หลงตัวเองไปท้าต่อสู้กับราชสีห์ และมณิสูกรชาดก ว่าด้วยของดีที่ใครทำลายไม่ได้

 • หนทางสู่โพธิญาณ

  เรื่องราวการสั่งสมทานบารมีของพระพุทธเจ้า เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพญาช้างฉัททันต์ ได้สละงาให้กับพระเทวทัตซึ่งเกิดเป็นพรานป่า ซึ่งหลอกฝูงช้างด้วยการ

 • กุรุธรรมชาดก

  กุรุธรรมชาดก เป็นเรื่องราวการรักษาศีลอย่างยิ่งยวดของพระโพธิสัตว์ และบริวาร เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระราชาแคว้นกุรุ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงหยิบยกนำม