เหตุปัจจัยที่ทำให้เป็นคนว่ายาก

เหตุปัจจัยที่ทำให้เป็นคนว่ายาก

S08E43

Time index

[00:26] ทำสมาธิพิจารณากายคตาสติ ธาตุ 6

[11:15] เหตุปัจจัยที่ทำให้เป็นผู้ว่ายาก

[23:44] อนุมานสูตร

[28:21] อธิบายธรรมทั้ง 16 ข้อ

[31:44] วาจาของสัตบุรุษ

[55:33] สรุปธรรมะ 16 ข้อ

ในวันนี้จะยกหัวข้อที่เรียกว่า "เหตุปัจจัยที่ถ้าละได้แล้ว ก็จะทำให้เป็นคนว่าง่าย" คนเราจะเป็นคนบอกยาก หรือบอกง่าย สามารถดูได้จากคุณธรรม 16 อย่างต่อไปนี้ ที่เมื่อรับฟังแล้ว เราควรที่จะนำมาใคร่ครวญ มาอบรมในจิตใจอยู่เสมอว่าเรามีไหม ถ้าหากว่ามี แล้วเราจะละออกได้อย่างไร

143
1
นาทีในการอ่าน