เกี่ยวกับรายการ
สมการชีวิต

 

จริงหรือที่ว่าทุกปัญหาชีวิตแก้ไขได้?

รายการ "สมการชีวิต" จะมาร่วมกันฟังเรื่องราวของผู้คนในสังคมให้เข้าใจถึง 'โจทย์' ของแต่ละชีวิต และร่วมกันไขปัญหานั้นให้เป็นไปแนวทางของพระศาสดา

หากว่าชีวิตเปรียบเหมือนดั่งโจทย์สมการที่ซ่อนคำตอบแล้ว ทุกปัญหาก็เปรียบเสมือนโจทย์ที่รอวันให้มีผู้มาไข

ทุกปัญหาจะมีทางเดินหน้าไปได้จริงหรือไม่? มาร่วมกันหาคำตอบร่วมกันได้ใน 'สมการชีวิต'ได้ทุกวันจันทร์ วันเริ่มต้นสัปดาห์

 

1u

 • สามัคคีศีลเมตตาคือพลัง ชนะภัยชนะโรค

  รบกับไวรัสต้องทำเหมือนไวรัส คือ หนึ่งไม่เห็นตัวด้วยความสามัคคี ความสามัคคีนี้ไม่ได้นับจำนวนหน้ากาก จำนวนบุคลากรทางการแพทย์หรือเครื่องช่วยหายใจ แต่ถ้ามีความสามัคคีกัน เรารบกับไวรัสได้ 

  ไวรัสเวลามันทำลาย มันทำลายจากภายใน จะสู้กับมัน ต้องทำจากภายใน ต้องมีพรหมวิหาร ต้องมีศีล จะเป็นจุดที่ให้ภายในใจของเรามีความสบายใจได้ จะอดทน เขาทำอย่างนั้นว่าอย่างนี้ บางคนมันผิดพลาด จะด่าจะว่า เราก็จะอารมณ์เสียเอง ก็ต้องอุเบกขา ภายในต้องมีศีล ต้องมีอุเบกขา ให้เหมือนกับเจ้าไวรัสที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมันทำจากภายใน มันมองไม่เห็นตัว

 • สามัคคีศีลเมตตาคือพลัง ชนะภัยชนะโรค

  รบกับไวรัสต้องทำเหมือนไวรัส คือ หนึ่งไม่เห็นตัวด้วยความสามัคคี ความสามัคคีนี้ไม่ได้นับจำนวนหน้ากาก จำนวนบุคลากรทางการแพทย์หรือเครื่องช่วยหายใจ แต่ถ

 • สู้ภัยโควิด ผาสุกด้วยธรรม

  ทำอย่างไรจะเป็นผู้ที่อยู่ผาสุกได้ แม้มีโรคภัยไข้เจ็บ ต้องรู้อะไรต้องบรรลุอะไรต้องเห็นอะไร ที่เมื่อรู้แล้วบรรลุแล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้ว แม้มีโรคภัยไข้

 • ยุติการผูกเวรด้วยสติและปัญญา

  ถ้านึกถึงความดีไม่ได้ เห็นโทษของความไม่ดีไม่ได้ มีปัญญาไม่ได้ ความโกรธมันต่อเนื่องไป ๆ เหมือนงูกับพังพอน หมีกับไม้ตะคร้อ มนุษย์หมาป่ากับแวมไพร์ ผูก

 • เหตุที่มีเสน่ห์ เป็นคู่กัน บุญเต็มเห็นผล

  ชายหรือหญิงที่ต้องการจะพบกันในชาติต่อ ๆ ไป คุณธรรม 4 อย่าง คือ ศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา ถ้าเสมอ ๆ กัน ในชาติต่อไป ก็จะได้พบกันอยู่เรื่อย ๆ ส่วนคนที่จะ

 • ฝึกจิตสร้างภูมิ แพร่ยาดีในใจสู้โควิด

  คิดดูนะ คนที่เขามีสถานการณ์มีความกังวลว่าเป็น super spreader คนนึงแพร่ออกไปหลายร้อยคน เหมือนกับคุณป้าแทกูที่เกาหลี เข้าข่าย super spreader แทนที่เร

 • โลกอยู่ไม่ยาก เมื่อตามกระแสแห่งธรรม

  โลกนี้ก็เป็นของมันอยู่ปกตินี่แหละ ดินน้ำไฟลม ก็เป็นเหมือนดินน้ำไฟลม ที่เรารู้สึกวุ่นวายไปตาม เพราะว่าคุณตามกระแสของราคะโทสะโมหะ ตามกระแสของกิเลสตัณ