เตือนตนด้วยตน โต้ตอบอกุศลด้วยกุศล

เตือนตนด้วยตน โต้ตอบอกุศลด้วยกุศล

S02E04

Time index

[02:48] เรื่องชายหัวร้อน: พูดจาไม่ดี เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย จนถูกให้ออกจากงาน สุดท้ายเมื่อขอโทษ สังคมก็ให้อภัย 

[07:09] ลำดับของความโกรธ: ขัดเคือง (ปฏิฆะ) > ลุ่มร้อนเร่าร้อน (โกทะ) > คิดประทุษร้าย กายวาจาใจ (โทสะ) > ปองร้ายล้างผลาญ (พยาบาท) เปรียบด้วยรอยกรีดลงบนน้ำ ทรายและหิน

[17:47] หลักการวิธีแก้ที่ดีที่สุด คือ ต้องเตรียมการไว้ก่อน จิตใจต้องประกอบไว้ด้วยเมตตามาก ๆ ไว้แล้ว มันจะโกรธขึ้นไม่ได้

[23:56] เตือนให้เตรียมการรับมือความโกรธ: เตือนเบาๆ ไม่ฟัง จะต้องถูกเตือนหนักขึ้น ๆ 

[30:50] การด่าให้เจ็บ

[32:36] ถ้าถูกด่าแบบนี้ จะทำอย่างไร

[47:55] เรื่องการฝากทำบุญ: บุญเกิดขึ้นจากศรัทธาก่อนให้ ระหว่างให้และหลังให้ จะให้ด้วยมือตนหรือไม่ได้ด้วยมือตนก็ตาม บุญมีทั้งทางกาย วาจาและใจ และบุญไม่ได้หมายถึงการให้ทานเพียงอย่างเดียว

ถ้ารับสิ่งที่เขาเอามาให้ ก็ชื่อว่า “กินด้วยกัน ใช้ร่วมกัน” ถ้าเขาโกรธมา เราโกรธตอบ อันนี้ชื่อว่า “แย่พอกัน” เหมือนเขาอาหารมาเสิร์ฟเอาความโกรธมาให้ เราก็เอาอาหารนั้นเอาความโกรธนั้น มาแบ่งปันด้วย ความชั่วในจิตใจที่เป็นความโกรธ สืบต่อมาที่เรา เราก็โกรธตามไปด้วย เราก็ชั่วพอกัน เพราะถ้าด่าว่ากันแล้ว มันไม่ดี ในนามของความดีชั้นขอด่าเธอก่อน มันฟังดูไม่เข้าท่า!

ฉะนั้น ต้องดำรงตนให้มีธรรมะ ให้มีเมตตา ให้มีอุเบกขาคือความอดทน จะแก้ได้ ไม่ใช่ด้วยด่ากลับพยาบาทกลับ แต่ต้องด้วยเมตตา หรืออย่างน้อยต้องมีอุเบกขา คือความนิ่งเฉยวางเฉย ไม่ให้จิตใจขึ้นลงไปตามสถานการณ์ 

จะอุเบกขาได้จะเมตตาได้ ค่อย ๆ ฝึกเอา เป็นเหมือนกล้ามเนื้อ ฟังรายการอยู่เป็นประจำ ฝึกในการที่จะทำสมาธิอยู่เรื่อย จะช่วยได้ 

โกรธตอบด่าตอบทำร้ายตอบ ความไม่ดีนั้นก็ขยายมาที่เรา จะให้ความไม่ดีสุดจบที่ตัวเขา อย่าให้ขยายมาที่เรา ด้วยความอดทนด้วยความไม่เบียดเบียนด้วยเมตตาจิตด้วยความรักใคร่เอ็นดู อันนี้โลกของเราจะดีได้

150
1
นาทีในการอ่าน