วิธีการทำวิปัสสนาเรื่อง "เห็นทุกข์"

วิธีการทำวิปัสสนาเรื่อง "เห็นทุกข์"
S07E14
  • ธรรมเทศนา: วิธีการทำวิปัสสนาเรื่อง “เห็นทุกข์” โดย พระครูสิทธปภากร (หลวงพ่อ ดร. สะอาด ฐิโตภาโส) เจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศก
  • ช่วงปกิณกะธรรม: ธรรมบทเรื่อง นางสิริมา (อ่านเพิ่มเติมในส่วนพระสูตร/เรื่องที่เกี่ยวข้อง)
34
1
นาทีในการอ่าน