ผู้ยินดีในธรรมะ เพื่อความสุขในปัจจุบันขณะ

S07E06
  • หลักธรรมะทั้ง 6 เมื่อเป็นผู้ยินดีแล้วจะทำให้อยู่อย่างมีความสุขกับปัจจุบันขณะ
15
1
นาทีในการอ่าน