จตุกกนิบาตเริ่มอุรุเวลวรรคข้อที่ 21 - 25 ในปฐมอุรุเวลสูตรเป็นการรำพึงของพระพุทธเจ้าหลังตรัสรู้ว่า ควรเคารพยำเกรงในสมณะ หรือพราหมณ์

64-5p11

มดแดงตัวหนึ่ง หากินอยู่ในท้องพระโรงของพระราชา เมื่อพระราชาทำน้ำผึ้งหรือน้ำอ้อยหยดลงยังพื้นของท้องพระโรง เจ้ามดแดงตัวน้อยร้องตะโกนขึ้นมาทันทีว่า ถาด

64-4s11

พระสูตรว่าด้วยการบันลือสีหนาถของพระสารีบุตร ที่ท่านพระสารีบุตร ประกาศสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าที่มีมากมายมหาศาล และแจกแจงธรรมบรรยายไว้ในนัยยะต่าง ๆ

64-3d11

โรคซึมเศร้าและโรคเครียด เป็นอาการทางจิตซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกเวลา และทุกสถานที่ โดยที่มีสาเหตุหลักมาจากนิวรณ์ 5 อันเป็นเงื่อนไขนั่นเอง อ