นางวิสาขา มหาอุบาสิกา

    นำเสนอเรื่องราวประวัติความเป็นมาของนางวิสาขามหาอุบาสิกา ผู้ซึ่งได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่ามีความเป็นเลิศในการถวายทาน ที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง แล

จูฬทุกขักขันธสูตรและสูตรอื่น

ในเอพิโสดนี้ ได้ยกเรื่องราวของเหล่าอุบาสกผู้เลิศมาให้รับฟังถึง 4 พระสูตรด้วยกัน โดยมีเนื้อหาประเด็นที่น่าสนใจ สามารถศึกษาทำความเข้าใจตามที่พระพุทธเ

ความหมายและการทำงานของขันธ์ 5

   ในช่องทางใจของเราเวลามีอะไรมากระทบ ถ้ามีสติรักษาไว้ มันจะไม่เกิดความระคายเคืองเกิดขึ้นที่จิต  พอไม่เกิดความระคายเคืองเกิดขึ้นที่จิต มันก็จะไม่ปร

เห็นทุกข์โทษในกายด้วยปัญญา

ร่างกายทุกส่วนจี้ลงไปตรงไหนมีอาพาธได้หมดไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง ท่านจึงเรียกว่าเป็นรังของโรค คือเป็นโทษ