ซีซั่น 2 ตอนที่ 7 นางวิสาขา (ต่อ)

“ ประโยชน์ทั้งหมดที่อยู่ในอำนาจของผู้อื่นนำทุกข์มาให้(เพราะประโยชน์นั้นเนื่องด้วยผู้อื่น)  ความเป็นใหญ่ทั้งหมดนำสุขมาให้เมื่อมีสาธารณป

นางวิสาขาผู้ชนะใจพ่อผัวโดยธรรม

   สืบเนื่องจากตอนที่แล้วซึ่งนำเสนอประวัติความเป็นมาของนางวิสาขา ผู้ซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในด้านทายิกา และการให้ทาน ซึ่งหล

อุโปสถสูตร และ อิธโลกสูตร

ยก 2 พระสูตร ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนนางวิสาขาไว้ใน อุโปสถสูตร ว่าด้วยเรื่องของอริยอุโบสถ จะรักษาศีล 8 อย่างไรให้ถูกต้องและได้ผลมา

ความจริงในขันธ์ 5 คือ ไม่เที่ยง อนัตตา

   เรื่องของขันธ์ 5 ว่าขันธ์ 5 เราต้องทำความกำหนดรู้มัน ทำความเข้าใจมัน...สังขาร สัญญา ๆ คุณทำบ่อยๆ ขึ้นมา เพ่งจิต จดจ่อลงไปเอาสมาธิเชื่อมเข้าไป สั