ปลดแอก “กิเลสในใจคือความยึดถือ”

หากเราต้องอยู่ร่วมกับคนที่ไม่ดี มีอุปนิสัยโกง โลภมาก ดูถูกบุคคลอื่น ซึ่งผู้ถามก็ถูกกระทำจากบุคคลนี้ กลั่นแกล้ง ถูกด่าว่าจิปาถะ แต่ก็มีความจำเป็นต้อ

ทำความแยบคายในพิธีกรรมด้วยจิตกุศล

“...ดูกรภูมิชะ เหมาะแล้ว เธอถูกถามอย่างนี้ เ