ฉลาดในคำสอน จึงจะก้าวหน้าในการปฏิบัติ

“ถ้าคำสอนนั้นดีเป็นสวากขาตธรรม ผู้สอนเป็นสัมมาสัมพุทโธ แต่ถ้าทำไม่ดีจะต้องถูกติเตียน” แต่ถ้าทั้ง 3 อย่างดีหมด ผู้สอนเป็นสัมมาสัมพุทโธ คำสอนนั้นสอนไ

เสวิตัพพสูตร ว่าด้วยบุคคลที่ควรคบ

“คนผู้คบคนทรามย่อมเสื่อม ส่วนคนผู้คบคนเสมอกันย