ฝึกจิต

เรามาแก้ความทุกข์กัน ทำจิตให้มีกำลังให้มีอำนาจ เพราะจิตที่ได้ฝึกแล้ว จะมีประโยชน์มาก เพราะจิตนั้นปกติข่มได้ยาก จิตมีลักษณที่เบา คือ ประภัสสร จึงสาม

คิดบวกให้ถูกหลัก จากร้ายเป็นดี

เรียนรู้เทคนิคการ Visualization การนึกคิดเป็นภาพที่ถูก กับกิจการงานที่จะทำในแต่ละวัน เริ่มต้นวันใหม่ใน 4 ขั้นตอน ที่ปิดจ๊อบด้วยการแผ่เมตตาแบบไม่มีป

กุหสูตรเกี่ยวกับภิกษุที่มีคุณสมบัติ 4 อย่างเหล่านี้นับว่าห่างไกลจากธรรมวินัยนี้ ไม่มีความเจริญงอกงาม คือ ชอบหลอกลวง กระด้าง ประจบ