แม่เลี้ยงเดี่ยว

2 คนต้องดูแล 2 ปากต้องหาอาหารใส่ ปากตัวเองเป็นปากที่ 3 ถ้าจะเสียเวลากับเรื่องที่ผ่านมา ไปไม่รอดหรอก คำสอนมีอยู่ คือ ธัมโม คนอื่นแก้ไขสถานการณ์ได้ ช

7q0947-7-190623

บุคคลใดในโลกที่ทำกุศลแล้วขึ้นสวรรค์หรือบุคคลที่ทำอกุศลแล้วตกนรก ย่อมได้รับวิบากทั้งชาตินี้ ชาติหน้า

ep25

“ในการปฏิบัติอย่างเคร่ง ในความเคร่งนี้ต้องดูว่าเคร่งเพื่ออะไรถ้าเคร่งเพื่อจะได้รับการยกย่องหรือเพื่อลาภสักการะนี้ไม่ใช่...