เพื่อนร่วมงาน

การที่คุณต้องทำงาน หรือพบปะกับคนอื่น แสดงว่าเรามี “เพื่อน” เป็นบุคคลที่เราจะต้องเกี่ยวข้องด้วย เราคงต้องเจอคนหลายแบบในชีวิต จะพิจารณาอย่างไรที่จะอย

ในโรหิตัสสูตร เป็นคำถามของโรหิตัสสเทพบุตร ถึงการเดินทางอย่างไรก็ไม่ไปถึงที่สุดในโลก พระพุทธเจ้าตรัสตอบความหมายของโลกที่ไปถึงในนัยย

สิคาลชาดก พิจารณาก่อนแล้วจึงกระทำ

สุนัขจิ้งจอก 3 ตัว ตัวนึงมันเข้าไปหลบซ่อนอยู่ในถ้ำแก้วผลึกที่สามารถมองเห็นจากภายนอกได้ อีกตัวนึงมันก็เข้าไปหากินอยู่ที่ป่าช้า ตัวสุดท้ายเข้าไปในซาก