บูลลี่ แกล้งฉัน ฉันไม่แกล้งเธอ

คนที่ชอบแกล้งคนเนี่ย มันจะรู้สึกสะใจอยู่ลึกๆ ข้างใน เวลาที่เราถูกแกล้ง วิธีที่จะตอบกลับคืนให้มันสาแก่ใจเนี่ย วิธีอยู่ใน episode นี้

มรรคแปด เครื่องพิสูจน์ความดี

พระพุทธเจ้าทรงเตือนถึงภัยในอนาคต 5 ประการที่จะมีมาอยู่แล้ว เราจะเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ด้วยการปฏิบัติตนด้วยการมีพรหมวิหารสี่และเป็นไปตามห

ธรรมะเพื่อบรรลุธรรม

สัปดาห์นี้หยิบยกธรรมบทที่ข้อธรรมะเพื่อบรรลุธรรม ถึง 3 เรื่องด้วยกัน เรื่องแรกเป็นเรื่องการบรรลุธรรมของพระภิกษุ 500 รูป ซี่งพิจารณาร่างกายดังหม้อดิน