มหาตัณหาสังขยสูตร และ จูฬตัณหาสังขยสูตร

ได้นำ 2 พระสูตร ว่าด้วยเรื่องความสิ้นตัณหา ยกขึ้นมาให้ได้รับฟังกัน พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ใน มหาตัณหาสังขยสูตร (สูตรใหญ่) ปรารภทิฏฐิ

ความเพียรที่เป็นทางสายกลาง

   คนเราเปลี่ยนแปลงได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนเดิม เปลี่ยนแปลงได้ หมายความว่า มันเป็นเรื่องราวมาอยู่แล้ว มันเป็นการตั้งจิตมาอยู่แล้ว เราก็เปลี่ยนแปลงตั้

หนทางใหม่เริ่มได้ด้วยสติ

วิญญาณมาก่อนเลย สุขไปตาม ทุกข์ไปตาม อันนี้เราเป็นมาตลอดช้านานแล้ว จึงได้เกิดมาเป็นแบบนี้ได้ ในที่นี้เราจะดำเนินชีวิตไปตามทางใหม่ไม่ใช่

มาตรฐานความดี ศีลสมาธิปัญญา

ทุกสัปดาห์ต้นเดือนสนทนากับคุณทรงพล ชูเวช โดยหยิบยกเรื่องราวต่าง ๆ คำถาม และครั้งนี้พูดคุยกันใน 3 ประเด็น I