ออมเงินออมบุญ

คนที่ออมเงิน จะลงทุน จะเก็บเงิน เก็บในธนาคารอย่างน้อยที่สุด ต้องดูว่าธนาคารนี้ให้ดอกเบี้ยมากหรือน้อย ดูที่ผลตอบแทน ถ้าเผื่อว่าจะออมบุญ ก็ต้องดูที่ผ

มรรค ผล นิพพาน

มรรคแปดเปรียบเสมือนพันธุ์พืชที่ดี เป็นเหตุปัจจัยที่สร้างมาอย่างถูกต้อง จะให้ผลเป็นความหวานและความชุ่มฉ่ำ ซึ่งก็คือนิพพานนั่นเอง ต้องปฏิบัติเป็นไปตา

ตอนที่ 38 พระภัททกาปิลานีเถรี พระภัททากัจจานาเถรี พระกีสาโคตมีเถรี พระสังคาลมาตาเถรี

“มฤตยูย่อมพาเอานรชนผู้มัวเมาในบุตรและสัตว์เลี้ยง ผู้มีใจข้องอยู่กับอารมณ์ต่างๆไป เหมือนห้วงน้ำใหญ่ที่พัดพาเอาชาวบ้านที่หลับไหลอยู่ไป ฉันนั้น” (ขุ.ธ

2 ภิกษุณี เอตทัคคะ (พระกุณฑลเกสี และพระปฏาจารา)

ความทุกข์เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องเจอ แต่จะทำอย่างไรให้สามารถรับมือกับความทุกข์และผ่านพ้นไปได้ ดังเช่นตัวอย่างภิกษุณี 2 รูป คือ พระก