รายการธรรมะรับอรุณได้รวบรวมสรุปธรรมะบรรยายและธรรมะสากัจฉาของพระอาจารย์มหาไพบูลย์ อภิปุณฺโณ ตลอดปี 2562 เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ผู้ฟังทุกท่าน ซึ

“เมื่อศึกษาไป เราจะเห็นอย่างหนึ่งในธรรมะของพระพุทธเจ้าคือมีลักษณะที่เชื่อมโยงกันครูบาอาจารย์เปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนจุ่มแห ดึงจุดใดจุดหนึ่งสิ่งอื

กูฏทันตสูตร | ที่สุดแห่งยัญ

เท้าความจากตอนที่แล้ว ในเรื่องของการฆ่าสัตว์เพื่อนำมามาบูชายัญนั้นไม่ประโยชน์ กลับแต่จะเป็นการสร้างบาปเพิ่มขึ้น จึงได้กล่าวถึงยัญญสัมปทา 3 บริวาร 1

อนุตตริยะ 6

ในอนุตตริยะ ทั้ง ๖ข้อนี้ ในพระสูตรนี้คือ เปรียบเทียบส่วนต่างให้เห็น ถึงว่าสิ่งที่เป็นทั่วไป ที่ชาวโลกชาวบ้านเขามักจะเข้าใจว่า เป็นการได้ เป็นการเห็