2002-1u0213

คนที่เขาได้รับโทษ คนที่ทำความชั่วได้รับโทษขนาดนี้ เรารีบทำความดี ดีกว่า เขามาลงข่าว แล้วก็ขายดีด้วยนะ เพราะว่าคนฟังข่าวคนไม่ดีปุ๊บ คุณระลึกได้ไหมคว

รายการธรรมะรับอรุณได้รวบรวมสรุปธรรมะบรรยายและธรรมะสากัจฉาของพระอาจารย์มหาไพบูลย์ อภิปุณฺโณ ตลอดปี 2562 เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ผู้ฟังทุกท่าน ซึ

การทำทานที่ให้อานิสงส์มาก

   ให้ทานอย่างไรจึงได้อานิสงส์มาก สัปดาห์นี้ได้หยิบยกเรื่องการให้ทาน ซึ่งเป็นบาทฐานเบื้องต้นของการบรรลุธรรม การให้ทานที่ให้อานิสงส์มากต้องประกอบด้ว