กามโภคีบุคคล 10

พระพุทธเจ้าได้ทรงแบ่งบุคคลออกเป็น 10 ประเภท ตรัสไว้ใน "กามโภคีสูตร" ว่าด้วยผู้ที่ยังบริโภคกามอยู่ ปรารภอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่มาวัดทุก

กายคตาสติด้วยการทำความรู้สึกจดจ่อไปในกาย

ทำความรู้สึกจดจ่อลงไปในกาย เอาจิตลูบไปตามกระดูก ขยับจิตไปเรื่อยๆตามอวัยวะ 

อานิสงส์กินเจ/อนุโมทนาบาป อุตริมนุสธรรม

การพูดคุยกับคุณทรงพล ชูเวช ในประเด็นธรรมะ 4 เรื่อง คือ อานิสงส์การกินเจ ภาพวาดพระพุทธเจ้าอุลตร้าแมน อนุโมนาบาปและเกี่ยวข้องกับอบายมุขแต่ทำบุญ จะลบล

ใจบุญสุนทาน

บุญเป็นชื่อของความสุข เป็นการกระทำสิ่งที่ดีๆทั้งหมด เพื่อสร้างกุศลธรรมให้เกิดขึ้น ซึ่งมีความหมายครอบคลุมไปถึงการให้ทาน รักษ