เครื่องมือ แก้ปม พัฒนาจิต

เหตุการณ์ล่าสุดที่ชั้นเพิ่งหัวร้อนด่าคน ไม่พอใจ มีอารมณ์เกิดขึ้น นึกถึงได้ตอนไหน โอย! เพิ่งเมื่อวานนี้ ใส่กับพ่ออย่างเต็มที่ ด้วยเรื่องบนโต๊ะอาหารน

อย่าเสื่อมศรัทธาในความดี

การทำบุญโดยการให้ทานถือเป็นการสละสิ่งของภายนอกออกไป หากจะทำบุญที่สูงขึ้นมาก็ด้วยการรักษาศีลโดยใช้ตัวเราเป็นตัวทำ อย่างไรก็ตาม การใช้จิตใจเราเป็นตัว

ซีซั่น 2 ตอนที่ 8 นางขุชชุตตรา  พระนางสามาวดี

ภิกษุทั้งหลาย คนเหล่าใดเหล่าหนึ่งประมาทแล้ว คนเหล่านั้นแม้อยู่ถึงร้อยปีก็ชื่อว่าตายโดยแท้ คนเหล่าใดไม่ประมาท คนเหล่านั้นแม้ตายแล้วก็ชื่อว่าเป็

กำเนิดและโทษของสุรา

เรื่องราวว่าด้วยกำเนิดสุรา มีความบังเอิญแห่งการค้นพบอย่างไร และเหตุใดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงต้องทรงตรัสอรรถกถา กุมภชาดก ซึ่งว่าด้วยโทษและก