ป้องกันอกุศลธรรมได้ ด้วยรักษาอินทรีย์สังวร
  • ปัญหาพ่อ(แม่)ผัวกับลูกสะใภ้ ควรจัดการอย่างไร
อริยบุคคล 4 คู่ 8
  • บุคคลประเสริฐที่ไม่ใช่คนธรรมดา ๆ ไม่ได้ดูกันที่ผิวดำ ผิวขาว ดูเงินในกระเป๋าว่ามีมากหรือน้อย ไม่ได้ดูว่าขับรถยี่ห้ออะไร แต่คนธรรมดาดูกันที่แต่ง
ฆฏิการสูตร
  • ฆฏิการสูตร กล่าวถึงนายช่างหม้อฆฏิการะที่ในครั้งนั้นได้ชักชวนโชติ
ตั้งสติ ละอุปาทาน ด้วยมรรคแปด

ความคืบคลานของตัณหา ความยึดถือของอุปาทาน มันเนียน ๆ ว่าชั้นทำได้ นั่นชั้นทำ ความเป็นตัวตนจึงเกิดขึ้น จะเข้าใจว่า ไม่ใช่ตัวเราได้ ตอนที่มีสติอยู่ในก