ทำงานมีสุขในปัจจุบัน

ถ้าเรามีความอยากตั้งไว้ตรงไหน สิ่งนั้นจะเป็นความทุกข์ของเราทันที”

Q: สวดมนต์ควรสวดบทใด และการทำวัตรเช้าเย็นควรหรือไม่

จตุกกนิบาตเริ่มอุรุเวลวรรคข้อที่ 21 - 25 ในปฐมอุรุเวลสูตรเป็นการรำพึงของพระพุทธเจ้าหลังตรัสรู้ว่า ควรเคารพยำเกรงในสมณะ หรือพราหมณ์

64-5p11

มดแดงตัวหนึ่ง หากินอยู่ในท้องพระโรงของพระราชา เมื่อพระราชาทำน้ำผึ้งหรือน้ำอ้อยหยดลงยังพื้นของท้องพระโรง เจ้ามดแดงตัวน้อยร้องตะโกนขึ้นมาทันทีว่า ถาด