เกี่ยวกับรายการ
ตามใจท่าน

 

'ตามใจท่าน' จากใจเรา รายการพิเศษจากทีมงาน 'ธรรมะรับอรุณ' ตอบปัญหาคำถามธรรมะ 1 ชั่วโมงเต็ม

ไม่ว่าคำถามของท่านจะเป็นอย่างไร เรายินดีช่วยท่านค้นหาคำตอบ เพื่อให้ท่านได้ประโยชน์ตัวท่านเองได้เต็มที่

"ตามใจท่าน" รายการนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านส่งคำถามมาหาเรา ไม่ว่าปัญหาของท่านจะเป็นในแง่ใด เราจะมาร่วมกันหาคำตอบ

เพื่อให้ท่านสมใจ เราจึงยินดี 'ตามใจท่าน' พบกันทุกวันอาทิตย์ทาง Facebook และ Youtube ในรูปแบบวิดิโอทุกสัปดาห์

 

1u

  • "การให้ธัมมะอยู่ที่จิตใจไม่ได้อยู่ที่สิ่งของ"

    Q: การให้ธัมมทานคืออะไร
    A: "การให้ธัมมะชนะการให้ทั้งปวง" จากพุทธพจน์บทนี้ทำให้บางท่านเข้าใจคลาดเคลื่อนในลักษณะการให้ธัมมะ การให้ในทุกระดับล้วนเป็นธัมมะตั้งแต่สิ่งของต่าง ๆ จนถึงการกระทำในใจ แค่เรามีธัมมะในใจนั่นคือ การให้แล้ว การให้ธัมมะอยู่ที่จิตใจไม่ใช่ที่สิ่งของ

    Q: ให้ทานทีละน้อยแต่บ่อยครั้งกับนาน ๆ ให้ทีแต่มากอย่างไหนดีกว่ากัน
    A: ควรทำทั้งสองอย่าง การแบ่งจ่ายทรัพย์ใน 4 หน้าที่ให้ถูกต้องจะช่วยขจัดความตระหนี่ได้