เกี่ยวกับรายการ
ตามใจท่าน

 

'ตามใจท่าน' จากใจเรา รายการพิเศษจากทีมงาน 'ธรรมะรับอรุณ' ตอบปัญหาคำถามธรรมะ 1 ชั่วโมงเต็ม

ไม่ว่าคำถามของท่านจะเป็นอย่างไร เรายินดีช่วยท่านค้นหาคำตอบ เพื่อให้ท่านได้ประโยชน์ตัวท่านเองได้เต็มที่

"ตามใจท่าน" รายการนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านส่งคำถามมาหาเรา ไม่ว่าปัญหาของท่านจะเป็นในแง่ใด เราจะมาร่วมกันหาคำตอบ

เพื่อให้ท่านสมใจ เราจึงยินดี 'ตามใจท่าน' พบกันทุกวันอาทิตย์ทาง Facebook และ Youtube ในรูปแบบวิดิโอทุกสัปดาห์

 

1u

  • จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมยังประโยชน์

    Q: จิตฺตํ ภาวิตํ มหโต สลฺวัตฺตติ มีที่มาอย่างไร
    A: ไม่ใช่พุทธพจน์ แปลว่าจิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมมีประโยชน์ใหญ่ ที่เป็นพุทธพจน์ คือ จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ จิตที่ฝึกดีแล้ว นำสุขมาให้ ความหมายคล้ายกัน อาจใช้คำต่างกันบ้าง ด้วยเป็นลักษณะของคำกลอน จิตที่อบรมดีแล้วจะละราคะได้ทำนิพพานให้แจ้งได้ จึงเป็นประโยชน์ใหญ่