เกี่ยวกับรายการ
ตามใจท่าน

 

'ตามใจท่าน' จากใจเรา รายการพิเศษจากทีมงาน 'ธรรมะรับอรุณ' ตอบปัญหาคำถามธรรมะ 1 ชั่วโมงเต็ม

ไม่ว่าคำถามของท่านจะเป็นอย่างไร เรายินดีช่วยท่านค้นหาคำตอบ เพื่อให้ท่านได้ประโยชน์ตัวท่านเองได้เต็มที่

"ตามใจท่าน" รายการนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านส่งคำถามมาหาเรา ไม่ว่าปัญหาของท่านจะเป็นในแง่ใด เราจะมาร่วมกันหาคำตอบ

เพื่อให้ท่านสมใจ เราจึงยินดี 'ตามใจท่าน' พบกันทุกวันอาทิตย์ทาง Facebook และ Youtube ในรูปแบบวิดิโอทุกสัปดาห์

 

1u

  • อวิชชา คือ ความไม่รู้ในอริยสัจ 4 คนเรามีระดับความไม่รู้ที่แตกต่างกัน การไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรนั้น แย่กว่าการที่รู้ว่าตัวเองไม่รู้ ความรู้ตรงนี้ คือ เริ่มมีวิชชา เมื่อเริ่มรู้แล้วว่าไม่รู้อะไร และต้องรู้อะไร ต่อไปควรรู้ว่าควรทำอะไรต่อความรู้นั้น และรู้ว่าได้ทำแล้ว นั่นก็คือ กิจที่ควรทำในอริยสัจ 4 ที่ประกอบด้วยรอบ 3 อาการ 12 นั่นเอง เมื่อวิชชามี 8 อวิชชาก็มี 8 เช่นกัน โดยเพิ่มจากอริยสัจ 4 ดังนี้ ความไม่รู้ในอดีต ในอนาคต ทั้งในอดีต อนาคต และในปฏิจจสมุปบาท พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ตั้งคำถามที่ฉลาด จึงสามารถใคร่ครวญจนได้คำตอบโดยไล่มาตามสายเกิด และสายดับแห่งปฏิจจสมุปบาท "เพราะอวิชชานั่นแหละมีอยู่