การปฏิบัติกับจิต

S09E36
  • อย่างไรเรียกว่าส่งจิตออกนอก
  • เมื่อแยกกายแยกจิตแล้วทำอย่างไรต่อ
  • บุญบารมีอินทรีย์ไม่แก่กล้า ปฏิบัติแล้วจะไปได้จริงหรือ

 

    49
    1
    นาทีในการอ่าน