เกี่ยวกับรายการ
ตามใจท่าน

 

'ตามใจท่าน' จากใจเรา รายการพิเศษจากทีมงาน 'ธรรมะรับอรุณ' ตอบปัญหาคำถามธรรมะ 1 ชั่วโมงเต็ม

ไม่ว่าคำถามของท่านจะเป็นอย่างไร เรายินดีช่วยท่านค้นหาคำตอบ เพื่อให้ท่านได้ประโยชน์ตัวท่านเองได้เต็มที่

"ตามใจท่าน" รายการนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านส่งคำถามมาหาเรา ไม่ว่าปัญหาของท่านจะเป็นในแง่ใด เราจะมาร่วมกันหาคำตอบ

เพื่อให้ท่านสมใจ เราจึงยินดี 'ตามใจท่าน' พบกันทุกวันอาทิตย์ทาง Facebook และ Youtube ในรูปแบบวิดิโอทุกสัปดาห์

 

1u

  • ต่างกันที่บริบท

    Q: การพิจารณาอัปปัญญาพรหมวิหาร และทิศทั้ง 6 เป็นการบ่มอินทรีย์ใช่หรือไม่

    A: พรมวิหาร 4 เป็นธรรมะที่คุ้มครองโลกมีอยู่แล้ว อัปปัญญา คือ ธรรมะที่พระพุทธเจ้าเติมลงไปเพื่อใช้เป็นบาทฐานในการเข้านิพพาน ในทิศทั้ง 6 คือ การได้รับคนรอบข้างมาดูแล ทั้งสองอย่างนี้อยู่ในมรรค 8 เมื่อทำแล้วก็เป็นการบ่มอินทรีย์ การบ่มอินทรีย์ให้สุกนั้นจะพัฒนาไปได้เมื่อมีผัสสะ ผัสสะมาแล้วยังอยู่ในมรรคได้นั่น คือ รักษาจิตได้ ทำให้อินทรีย์แก่กล้าขึ้นจนบรรลุธรรมในที่สุด

    Q: ความสว่างไสวของจิตเกิดจากการแผ่จิตใช่หรือไม่ และแผ่เมตตาอย่างไรให้ได้ดี