เกี่ยวกับรายการ
ตามใจท่าน

 

'ตามใจท่าน' จากใจเรา รายการพิเศษจากทีมงาน 'ธรรมะรับอรุณ' ตอบปัญหาคำถามธรรมะ 1 ชั่วโมงเต็ม

ไม่ว่าคำถามของท่านจะเป็นอย่างไร เรายินดีช่วยท่านค้นหาคำตอบ เพื่อให้ท่านได้ประโยชน์ตัวท่านเองได้เต็มที่

"ตามใจท่าน" รายการนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านส่งคำถามมาหาเรา ไม่ว่าปัญหาของท่านจะเป็นในแง่ใด เราจะมาร่วมกันหาคำตอบ

เพื่อให้ท่านสมใจ เราจึงยินดี 'ตามใจท่าน' พบกันทุกวันอาทิตย์ทาง Facebook และ Youtube ในรูปแบบวิดิโอทุกสัปดาห์

 

1u

  • ตามใจท่าน | S10E20| แม้ธรรมะพระพุทธเจ้าก็เป็นอนัตตา

    นิพพานเป็นความดับ จะเกิดสัญญาได้ต้องเรียนรู้จากสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วนำมาโปรดสั่งสอน โดยการปฏิบัติตามทางคือ อริยมรรคมีองค์แปด จะทำให้สามารถระงับดับเป็นขั้นเป็นตอนได้ หากเกิดความสับสนให้กลับมาตามทางอริยมรรคมีองค์แปดเช่นเดิม ปฏิบัติให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้แจ่มแจ้งขึ้น ทำให้มองเห็นตามความเป็นจริง ควรต้องปฏิบัติให้บ่อยและสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความชำนาญ จนกระทั่งถึงจุดที่กิเลสไม่กลับกำเริบนั่นคือ อวิชชาหมดไป