เกี่ยวกับรายการ
ขุดเพชรในพระไตรปิฎก

 

ศึกษาทุกเรื่องราวในพระไตรปิฎก แกะทีละข้อ อ่านทีละเล่ม

มาร่วมกันศึกษาและอ่านพระไตรปิฎกร่วมกัน กับซีรี่ย์ 'ขุดเพชรในพระไตรปิฎก" มาอ่านพระไตรปิฎกกันไปเรื่อย ๆ ในรูปแบบวิดีโอที่มีข้อความสรุปแต่ละข้อ เพื่อให้ทานติดตามอ่านกันไปได้พร้อม ๆ กัน

"ขุดเพชรในพระไตรปิฎก" เป็นซีรี่ย์พิเศษ บันทึกออกอากาศเป็นวิดีโอ ออกอากาศตอนใหม่ทุกวันศุกร์ 2 ทุ่มตรง ทาง Facebook และสามารถชมย้อนหลังได้ Youtube

ขอชวนทุกท่านมาอ่านพระไตรปิฎกร่วมกัน เราจะอ่านกันไปเรื่อย ๆ ทีละเล่ม ๆ ทุก ๆ สัปดาห์

 

 

1u

  • ในโรหิตัสสูตร เป็นคำถามของโรหิตัสสเทพบุตร ถึงการเดินทางอย่างไรก็ไม่ไปถึงที่สุดในโลก พระพุทธเจ้าตรัสตอบความหมายของโลกที่ไปถึงในนัยยะของอริยสัจ 4 ที่มีอยู่ในกายนี้นี่เอง โลก คือ ทุกข์ มีทั้งการเกิด การดับ และทางให้ถึงความดับแห่งโลก ในสมาธิภาวนาสูตรว่าด้วยสมาธิ 4 ประเภท คือ การอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน คือ ฌานทั้ง 4, เพื่อเกิดญาณทัสสนะ คือ การกำหนดจิตให้มีแสงสว่าง, เกิดสติสัมปชัญญะ รู้แจ้งในสิ่งที่เกิด ตั้งอยู่ ดับไป เหมือนดูคนเดินเข้าออก และเพื่อสิ้นอาสวะ เห็นความเสื่อมแม้ยังไม่เสื่อม ในปัญหพยากรณสูตรวิธีการตอบปัญหา 4 แบบที่แตกต่างกันตามลักษณะของ