เกี่ยวกับรายการ
ขุดเพชรในพระไตรปิฎก

 

ศึกษาทุกเรื่องราวในพระไตรปิฎก แกะทีละข้อ อ่านทีละเล่ม

มาร่วมกันศึกษาและอ่านพระไตรปิฎกร่วมกัน กับซีรี่ย์ 'ขุดเพชรในพระไตรปิฎก" มาอ่านพระไตรปิฎกกันไปเรื่อย ๆ ในรูปแบบวิดีโอที่มีข้อความสรุปแต่ละข้อ เพื่อให้ทานติดตามอ่านกันไปได้พร้อม ๆ กัน

"ขุดเพชรในพระไตรปิฎก" เป็นซีรี่ย์พิเศษ บันทึกออกอากาศเป็นวิดีโอ ออกอากาศตอนใหม่ทุกวันศุกร์ 2 ทุ่มตรง ทาง Facebook และสามารถชมย้อนหลังได้ Youtube

ขอชวนทุกท่านมาอ่านพระไตรปิฎกร่วมกัน เราจะอ่านกันไปเรื่อย ๆ ทีละเล่ม ๆ ทุก ๆ สัปดาห์

 

 

1u

  • "คำว่าตัณหาวิจริต คือ ทางไปแห่งจิต จิตที่มีตัณหาไปได้แบบนี้"

    อัตตันตปสูตร เอาความเดือดร้อนต่อตนเอง และผู้อื่นมาเป็นเกณฑ์ คือ ทำตนเองให้เดือดร้อน คือ การทำความเพียรที่ไม่ก่อประโยชน์เป็นทุกรกิริยา ทำผู้อื่นให้เดือดร้อน คือ ผู้ที่ทำชีวตอื่นให้ล่วงไป ทำตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน คือ การบูชายัญทำลายชีวิตอื่น ผู้ที่ทำให้ก็ลำบาก ตนเองก็มีมิจฉาทิฏฐิ ไม่ทำทั้งตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อน คือ การประพฤติพรหมจรรย์ตลอดสาย เดินมาตามมรรค 8 เราทุกคนเคยทำตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนให้ค่อย ๆ ปรับไป เดินตามทางสายกลาง จะประกอบตนถึงนิพพานได้