เกี่ยวกับรายการ
ขุดเพชรในพระไตรปิฎก

 

ศึกษาทุกเรื่องราวในพระไตรปิฎก แกะทีละข้อ อ่านทีละเล่ม

มาร่วมกันศึกษาและอ่านพระไตรปิฎกร่วมกัน กับซีรี่ย์ 'ขุดเพชรในพระไตรปิฎก" มาอ่านพระไตรปิฎกกันไปเรื่อย ๆ ในรูปแบบวิดีโอที่มีข้อความสรุปแต่ละข้อ เพื่อให้ทานติดตามอ่านกันไปได้พร้อม ๆ กัน

"ขุดเพชรในพระไตรปิฎก" เป็นซีรี่ย์พิเศษ บันทึกออกอากาศเป็นวิดีโอ ออกอากาศตอนใหม่ทุกวันศุกร์ 2 ทุ่มตรง ทาง Facebook และสามารถชมย้อนหลังได้ Youtube

ขอชวนทุกท่านมาอ่านพระไตรปิฎกร่วมกัน เราจะอ่านกันไปเรื่อย ๆ ทีละเล่ม ๆ ทุก ๆ สัปดาห์

 

 

1u

  • 5 พระสูตรสุดท้ายในกุสินารวรรค  ทุติยอนุรุทธสูตรเป็นพระสูตรที่น่าสนใจ ทำไมการหลุดพ้นจึงเกิดขึ้นไม่ได้แม้ในผู้ที่มีสมาธิชั้นยอด ทำไมความสามารถในการตรวจโลกธาตุ 1000 จึงเป็นมานะ มีความเป็นตัวเราอยู่ ในสมาธิถ้าบำเพ็ญเพียรมากไป จึงกลายเป็นความฟุ้งซ่าน ดุจไฟที่มากเกินก็ทำให้ทองสุกเกินควร และทำไมอาสวะไม่สามารถละได้ด้วยสมาธิ แต่จะละได้ด้วยปัญญา การละ 3 ข้อนี้ จึงจะเข้านิพพานได้ ในปฏิจฉันนสูตรน่าสนใจตรงที่มนต์ของพราหมณ์ ท่านใช้คำว่ายิ่งปกปิดยิ่งขลัง แต่ในคำสอนตถาคตใช้ว่าเปิดเผยจึงเจริญ ในเลขสูตร รอยขีดบนหินดินและน้ำ ที่เปรียบเหมือนจิตที่มีความโกรธควา