เกี่ยวกับรายการ
ขุดเพชรในพระไตรปิฎก

 

ศึกษาทุกเรื่องราวในพระไตรปิฎก แกะทีละข้อ อ่านทีละเล่ม

มาร่วมกันศึกษาและอ่านพระไตรปิฎกร่วมกัน กับซีรี่ย์ 'ขุดเพชรในพระไตรปิฎก" มาอ่านพระไตรปิฎกกันไปเรื่อย ๆ ในรูปแบบวิดีโอที่มีข้อความสรุปแต่ละข้อ เพื่อให้ทานติดตามอ่านกันไปได้พร้อม ๆ กัน

"ขุดเพชรในพระไตรปิฎก" เป็นซีรี่ย์พิเศษ บันทึกออกอากาศเป็นวิดีโอ ออกอากาศตอนใหม่ทุกวันศุกร์ 2 ทุ่มตรง ทาง Facebook และสามารถชมย้อนหลังได้ Youtube

ขอชวนทุกท่านมาอ่านพระไตรปิฎกร่วมกัน เราจะอ่านกันไปเรื่อย ๆ ทีละเล่ม ๆ ทุก ๆ สัปดาห์

 

 

1u

  • “สัตว์ผู้จะกล่าวอ้างว่า ตนเองไม่มีโรคทางใจ
    ตลอดระยะเวลาแม้ครู่เดียว หาได้โดยยาก ยกเว้นท่านผู้หมดกิเลสแล้ว”

    วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่มีองค์ประกอบครบ คือ พุทธะ ธัมมะ สังฆะ นี่คือ การนำเสนอความรู้ใหม่ คือ ทางสายกลาง ทางที่จะนำไปสู่นิพพาน เริ่มจากทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ความรู้ในอริยสัจ 4 สัจจญาณ กิจจญาณ และกตญาณ แล้วต่อด้วยอนัตตลักขณสูตรให้เห็นถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของขันธ์ทั้ง 5