ตอนที่ 6 อังคุตตรนิกาย (เล่มที่ 20 ข้อที่ 170 – 178)

S01E06

HIGHLIGHTS:

  • การศึกษาเพื่อทำความเข้าใจพระไตรปิฏกในส่วนของพระสุตตันตปิฏก คัมภีร์อังคุตตรนิกาย เล่มที่ 20 ข้อที่ 170 - 178

รายการ "ธรรมะรับอรุณ Live" โดย พระอาจารย์มหาไพบูลย์ อภิปุณฺโณ จากวัดป่าดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
ร่วมดำเนินรายการโดย คุณ เตือนใจ สินธุวณิก
ออกอากาศทาง Facebook " Puredhamma.com " วันที่ 08 ก.พ.2562 เวลา 20.00 น.
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 09 ก.พ.2562 เวลา 05.00 น.

26
1
นาทีในการอ่าน