ตอนที่ 1 การศึกษาพระไตรปิฎก

S01E01
  • การสังคายนาพระไตรปิฏกในศาสนาพุทธ
  • การศึกษาเพื่อทำความเข้าใจพระไตรปิฏก ในส่วนของพระสุตตันตปิฏก คัมภีร์อังคุตตรนิกาย
รายการ "ธรรมะรับอรุณ Live" โดย พระอาจารย์มหาไพบูลย์ อภิปุณฺโณ จากวัดป่าดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
ร่วมดำเนินรายการโดย คุณ เตือนใจ สินธุวณิก
ออกอากาศทาง Facebook "Puredhamma.com" วันที่ 04 ม.ค.2562 เวลา 20.00 น.
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 5 ม.ค.2562 เวลา 05.00 น.
    141
    1
    นาทีในการอ่าน