เกี่ยวกับรายการ
ขุดเพชรในพระไตรปิฎก

 

ศึกษาทุกเรื่องราวในพระไตรปิฎก แกะทีละข้อ อ่านทีละเล่ม

มาร่วมกันศึกษาและอ่านพระไตรปิฎกร่วมกัน กับซีรี่ย์ 'ขุดเพชรในพระไตรปิฎก" มาอ่านพระไตรปิฎกกันไปเรื่อย ๆ ในรูปแบบวิดีโอที่มีข้อความสรุปแต่ละข้อ เพื่อให้ทานติดตามอ่านกันไปได้พร้อม ๆ กัน

"ขุดเพชรในพระไตรปิฎก" เป็นซีรี่ย์พิเศษ บันทึกออกอากาศเป็นวิดีโอ ออกอากาศตอนใหม่ทุกวันศุกร์ 2 ทุ่มตรง ทาง Facebook และสามารถชมย้อนหลังได้ Youtube

ขอชวนทุกท่านมาอ่านพระไตรปิฎกร่วมกัน เราจะอ่านกันไปเรื่อย ๆ ทีละเล่ม ๆ ทุก ๆ สัปดาห์

 

 

1u

  • “ข้าพองค์รู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยทาน ข้าพองค์ก็สงเคราะห์ด้วยทาน ข้าพองค์รู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยวาจาอ่อนหวาน ข้าพองค์ก็สงเคราะห์ด้วยวาจาอ่อนหวาน ข้าพองค์รู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยการประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ ข้าพองค์ก็สงเคราะห์ด้วยการประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ ข้าพองค์รู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยการวางตัวเสมอ ข้าพองค์ก็สงเคราะห์ด้วยการวางตัวเสมอ”

    “เมื่อใดอุบาสกเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาและศีลเป็นต้นเอง แล้วชักชวนผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตามด้วย จึงชื่อว่าปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น”