สมบัติมหาภัย

Time index

[10:53] เวทัพพชาดก

[13:15] เวทัพพะ มนต์เรียกทรัพย์

[26:18] ความโลภ เป็นมูลแห่งความพินาศ

[37:18] ปัญญาในการใช้ทรัพย์

[42:47] ตินทุกชาดก

[44:02] ฝูงลิงพากันมากินผลมะพลับ

[55:30] ประดับยอด ลับคมปัญญา

ในกรุงพาราณสีมีพราหมณ์ผู้หนึ่งเชี่ยวชาญในมนต์วิเศษ ชื่อ เวทัพพะ หากคราใดถึงคราวฤกษ์ดี คือ ดวงอาทิตย์ ดวงดาว และดวงจันทร์เรียงบรรจบในทิศทางที่เหมาะสม พราหมณ์ผู้นี้จะสามารถร่ายมนต์วิเศษเพื่อให้เพชรนิลจินดา และทรัพย์สินทั้งปวงไหลหลั่งลงมาจากท้องฟ้าราวกับสายฝนที่โปรยปราย หากแต่ทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ที่ต้องคำสาปนำมหาภัยมาสู่ผู้ครอบครอง

“ผู้ใดปรารถนาประโยชน์ โดยเหตุมิใช่อุบาย ผู้นั้นย่อมเดือดร้อน โจรชาวเจติรัฐฆ่าพราหมณ์เวทัพพะเสียแล้ว คนเหล่านั้นก็พลอยถึงความย่อยยับหมดสิ้น”

นิทานพรรณนา
60
1
นาทีในการอ่าน