หนทางปรับแก้จิตสู่ความสำเร็จ

Published on
Mon, 01/03/2022 - 04:00

Time index

[12:29] ไต่ตามทาง | ความคิดเห็นจากท่านผู้ฟัง

[20:33] พุทธภาษิตเรื่อง ทรงทำมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น

[22:08] ปรับตัวแปรฯ | อิทธิบาท 4 หนทางปรับแก้จิตใจสู่ความสำเร็จ

[31:39] ปรับที่จิตใจตัวเอง ไม่ได้แก้ที่คนอื่น แก้ที่จิตใจของเรา

[33:36] ลำดับขั้นในการเจริญอิทธิบาท 4

[41:45] เปรียบการประคองจิตกับนักโทษถือบาตร..

[50:43] ธรรมเครื่องปรุงแต่งคือผัสสะ ทำให้จิตใจเปลี่ยนแปลงได้

[55:12] คุณค่าของความสำเร็จ

ในชีวิตของคนเรามันมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอน ไม่ว่าจะตั้งเป้าหมายหรือไม่ก็ตาม แต่คุณธรรมหรือธรรมะที่จะต้องมี ‘อิทธิบาทสี่’ เป็นสิ่งที่จะควบคุมชีวิตของเราให้อยู่ในร่องในรอยในทางที่จะทำให้เกิดความเจริญความเป็นมงคลความดีงามในชีวิตของเราได้ 

เราจึงต้องพิจารณาว่า อะไรจะเป็นสิ่งที่ให้การพูดความคิดการกระทำ ‘จิตของเรา’ ไปในทางที่ดีได้โดยมี ‘ธรรมเครื่องปรุงแต่ง’ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นยอดขายร้อยล้านหรืองานบ้านทั่วไป โรคภัยไข้เจ็บหรืองานเพียรเผากิเลส ทุกอย่างเป็นงานเป็นอาชีวะ

สิ่งที่เราทำไม่ง่าย แต่ไม่ยากเกินที่จะทำ ความสุขความสำเร็จจะได้มาง่าย ๆ ไม่มี  เราจะรู้ถึงความสำเร็จได้อย่างไร ตรงที่เคยผิดพลาดมาก่อน “ความทุกข์นั่นแหละ จะให้เรารู้ถึงคุณค่าของความสุข” ความยากนั่นแหละ จะทำให้รู้ว่าเสร็จแล้วมันง่ายนะ

68
1
นาทีในการอ่าน