บุคคลที่น่าปรารถนา

Time index

[02:48] อรรถกถา มหาสารชาดก

[10:12] แก้สถานการณ์โดยวิธี บิณฑทาน

[20:03] สร้อยไข่มุกของนางสนมหาย

[32:57] โพธิสัตว์สืบหาความจริง

[43:40] เรื่องเรือนจำ ธรรมบท และชาดก

[53:54] กิเลส คือ เครื่องจองจำ

[59:11] เรื่องภิกษุ 500 รูป

พระราชาแห่งเมืองพาราณสีได้เสด็จประภาสอุทยาน ทรงรับสั่งให้เหล่าสตรีเปลื้องอาภรณ์ และเครื่องประดับฝากไว้กับหญิงรับใช้แล้วจึงลงเล่นน้ำในสระ ในขณะนั้นมีนางลิงตัวหนึ่งลงมาจากต้นไม้ และเห็นหญิงรับใช้กำลังหลับ นางลิงตัวนั้นได้ขโมยเอาสร้อยมุกดาแล้วกระโดดขึ้นต้นไม้ นำสร้อยไปซ่อนไว้ในโพรงไม้แห่งหนึ่ง เมื่อหญิงรับใช้ตื่นขึ้น เห็นเครื่องประดับหายไปก็ร้องโวยวาย พระราชาจึงมีพระราชดำรัสให้เร่งตามจับผู้ร้ายมาให้ได้ มหาอำมาตย์ผู้มีปัญญาสามารถตามจับคนร้ายมาได้ในที่สุด 

กล่าวได้ว่า “คนทั้งหลายย่อมต้องการนักปราชญ์ ในเวลามีเหตุอันลึกซึ้งเกิดขึ้น”

นิทานพรรณนา
ก่อนหน้า
45
1
นาทีในการอ่าน