เปลี่ยนศัตรูเป็นมิตร (ภาคจบสู้รบ)

S64E35

Time index

[05:36] แผนชั้นที่ 4 เปลี่ยนศัตรูเป็นมิตร

[11:35] สำแดงปัญญานุภาพของบัณฑิต

[27:45] มโหสถเดินทางกลับกรุงมิถิลา

[32:15] ป้องกันความคิดด้วยความคิด

[40:02] มโหสถไปกรุงปัญจาลนคร

[47:44] ข้อคิดที่ได้

[50:19] เรื่อง นางกาลียักษิณี

[59:14] เรื่อง เด็กหญิงกินไข่ไก่

มโหสถได้โยกสลักยนต์ เพื่อปิดประตูอุโมงค์ลับ ทันใดนั้นประตูทุกบานต่างถูกปิดลงพร้อม เหล่าพระราชาผู้ตามเสด็จต่าง ตระหนกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สะดุ้งหวาดกลัวต่อมรณภัยที่มาถึงด้วยกันทั้งสิ้น

ด้วยสติปัญญาอันชาญฉลาดของมโหสถบัณฑิต จึงสามารถแก้ไขวิกฤตการณ์จากร้ายให้กลายเป็นดี เปลี่ยนศัตรูผู้จ้องผลาญกลายเป็นมิตรแท้ผู้เกื้อกูลได้ นอกจากมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแล้ว ยังประกอบด้วยคุณธรรมอันประเสริฐ มิได้ลุ่มหลงในลาภยศสรรเสริญ จึงได้รับยกย่องสรรเสริญว่าเป็นบัณฑิตผู้มีปัญญา 

นิทานพรรณนา
90
1
นาทีในการอ่าน