มโหสถชาดก ตอนที่ 8 : ศึกกรุงมิถิลา

S64E31

Time index

[01:42] ปรารภเรื่องของปัญญา

[05:42] อุบายปิดประตูน้ำ ข้าว ฟืน

[20:49] ทำธรรมยุทธ์

[31:13] แผน ให้หนีไปด้วยความคิด

[34:12] ใช้อนุเกวัฏพราหมณ์เป็นไส้ศึก

[52:21] ข้อคิด บทสรุป

“พราหมณ์ผู้นึงเอาศรีษะของเขาถูไปมากับพื้นดิน ไถไปไถมาจนเลือดไหลนองเต็มศรีษะ”

ปัญญาอันเลิศล้ำย่อมทำคุณให้แก่บุคคล ยิ่งกว่าทรัพย์มหาสมบัติ ผู้ที่มีสติปัญญา คิดวางแผนไตร่ตรองอย่างรอบคอบ มีความไม่ประมาทในชีวิต ย่อมรักษาตนและคุ้มครองผู้อื่นได้ด้วยอนุภาพแห่งสติปัญญา

นิทานพรรณนา
69
1
นาทีในการอ่าน