มโหสถชาดก ตอนที่ 2: ปัญญาบารมีของพระมโหสถบัณฑิต

มโหสถชาดก ตอนที่ 2: ปัญญาบารมีของพระมโหสถบัณฑิต

S64E24

Time index

[05:19] หัวข้อว่า ด้ายกลุ่ม

[12:15] หัวข้อว่า บุตร

[21:31] หัวข้อว่า คนเตี้ยชื่อโคฬกาฬ

[36:13] หัวข้อว่า รถ

[45:03] หัวข้อว่า ท่อนไม้

[49:15] หัวข้อว่า ศีรษะ

[53:07] พุทธภาษิต เรื่องลัทธิเดียรถีย์พ้นทุกข์ไม่ได้

“สตรี 2 นาง กำลังยื้อแย้งทารกน้อยกันอยู่ คนนึงดึงเท้าอีกคนดึงส่วนหัวของทารกอย่างสุดกำลัง ครั้นทารกน้อยถูกชักเย่อไปมาเช่นนั้น ก็เหมือนดั่งตุ๊กตาที่ขาและลำตัวกำลังจะหลุดขาดออกจากกัน จึงส่งเสียงร้องไห้เพราะความเจ็บปวด ทรมาน”

ปัญญาเปรียบดั่งแสงสว่างอันประเสริฐ บุคคลผู้ดำรงชีวิตโดยใช้ปัญญานำทาง ย่อมไม่ต่างกับการเดินทางในตอนกลางคืนแต่มีคบไฟส่องสว่าง ย่อมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในทางตรงกันข้าม หากบุคคลดำเนินชีวิตไร้ซึ่งสติและปัญญาแล้ว ย่อมไม่ต่างกับการเดินทางบนถนนอันมืดมิด อันตรายย่อมเกิดแก่ชีวิตตน

นิทานพรรณนา
86
1
นาทีในการอ่าน