พิษแห่งกาม

พิษแห่งกาม

S64E21

Time index

[04:57] มุทุลักขณชาดก

[24:18] กณเวรชาดก ว่าด้วย หญิงหลายผัว

[39:01] กัณฑินชาดก ว่าด้วย ผู้ตกอยู่ในอำนาจหญิง

[45:50] รุหกชาดก

[51:46] ราธชาดก ว่าด้วย พูดเพ้อเจ้อเพราะความเขลา

“บุตรเศรษฐีคนนึง มีใจเสน่หาหลงใหลในนางโสเภณี ในทุก ๆ วัน เขาจะนำทรัพย์มากมายไปให้เธอ วันละหลาย 1,000 กหาปณะ ด้วยความบำรุงบำเรอของบุตรเศรษฐีผู้นั้น เขาจึงถูกนางลวงหลอกไปฆ่าเสีย”

ความปรารถนาแห่งกามไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อหลงใหลเสน่หาในรูปแล้ว ย่อมให้กำเนิดเกิดความปรารถนาสืบต่อเนื่องขึ้นไป เช่น ความปรารถนาในความเป็นอยู่ ความปรารถนาในเครื่องอุปโภคทั้งหลาย

ความปรารถนาในกามนั้น เมื่อพอกพูนเข้าอย่างนี้ จักไม่ยอมให้บุคคลยกศีรษะขึ้นได้จากอบาย บุคคลผู้มีปัญญาดีย่อมเห็นว่า กามทั้งหลายเป็นของเผ็ดร้อน เหมือนดั่งงูพิษ

นิทานพรรณนา
112
1
นาทีในการอ่าน