นกกระยางเจ้าเล่ห์กับปูเจ้าปัญญา

 นกกระยางเจ้าเล่ห์กับปูเจ้าปัญญา

S64E02

Time index

[04:30] พกชาดก ว่าด้วยผู้ฉลาดแกมโกง

[42:28] เวฬุกชาดก ว่าด้วยคนที่นอนตาย (งูพิษเวฬุกะ)

[52:08] เภริวาทชาดก / สังขธมนชาดก ว่าด้วยการทำเกินประมาณ

“ปูตัวหนึ่งเอาก้ามอันแข็งแรงทั้งสองของมัน คีบหนีบคอนกกระยางไว้ จนนกกระยางนั้นปากอ้า น้ำตาไหล และไม่อาจทำอันตรายใด ๆ แก่ปูเจ้าปัญญาได้อีกต่อไป”

บุคคลผู้ใช้ปัญญาลวงหลอกมีความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่น ในท้ายที่สุดย่อมประสพมหัตภัยจากการกระทำของตน เหมือนดั่งนกกระยางต้องจบชีวิตด้วยการถูกปูหนีบคอ เหตุเพราะความเจ้าเล่ห์หลอกลวง

นิทานพรรณนา
159
1
นาทีในการอ่าน